Mua bình luận Tiktok

Q.lý đơn hàng API web
GIỚI THIỆU::
Dịch vụ giúp bạn tăng số lượng bình luận (comments) lên bài đăng của bạn trên TikTok
LƯU Ý:
*MC 1: Bình luận Việt: Đang bảo trì chờ comeback
*MC 2: Bình luận từ mọi quốc gia: Nhận được bình luận nhanh chóng với nội dung tùy bạn nhập. Giá rẻ và chất lượng
*Link:
*Máy chủ:
MC 2 m.max: 5->80,000. 500đ/1
MC 1 m.max: 5->3,000. 840đ/1
Nhập vào ô phía dưới nội dung của các bình luận Tiktok, mỗi nhận xét được ngăn cách bằng dấu xuống dòng.

0 nhận xét

Phí:

0 VNĐ

Số dư:
0 VNĐ
Ghi chú:
*Mua
Đăng ký tài khoản
để mua dịch vụ này
- Chỉ đặt mua đơn hàng mới khi dơn cũ đã chạy hoàn tất
- Bạn được mua tối đa 10 lần và hủy tối đa 2 lần trên cùng một ID người dùng, một số dịch vụ giới hạn và chỉ cho phép mua 1 lần mỗi tuần. Vì vậy, hãy cân nhắc kỹ số lượng mua sao cho phù hợp