Mua giờ xem Youtube

Q.lý đơn hàng API web
GIỚI THIỆU::
Dịch vụ hoàn hảo cho việc tăng số giờ xem lên video youtube nói riêng và kênh youtube của bạn nói chung
LƯU Ý:
Hoàn thành sau 1-5 ngày sau khi đặt hàng
Đây là dịch vụ đảm bảo
Bắt buộc phải thêm video dài 60 phút trở lên
Nếu bạn đặt hàng cho video dưới 60 phút sẽ không đủ giờ xem và không được hoàn tiền phần thiếu

Không xóa hoặc đặt video ở chế độ riêng tư
*Link:
*Máy chủ:
*Cần mua
Nhập số giờ xem video youtube mà bạn muốn mua
MC 1 m.max: 100->4,000. 265đ/1
Phí:

26,500 VNĐ

Số dư:
0 VNĐ
Ghi chú:
*Mua
Đăng ký tài khoản
để mua dịch vụ này
- Chỉ đặt mua đơn hàng mới khi dơn cũ đã chạy hoàn tất
- Bạn được mua tối đa 10 lần và hủy tối đa 2 lần trên cùng một ID người dùng, một số dịch vụ giới hạn và chỉ cho phép mua 1 lần mỗi tuần. Vì vậy, hãy cân nhắc kỹ số lượng mua sao cho phù hợp