Mua dislike youtube

Q.lý đơn hàng API web
GIỚI THIỆU::
Giúp bạn tăng nhanh lượng người ghét (dislike) trên video công khai ở Youtube
LƯU Ý:
*MC 1: Dislike quốc tế nhanh: Tốc độ 15k đến 30k dislike hàng ngày.
*MC 2: Dislike quốc tế chậm: Tốc độ 50 đến 100 dislike hàng ngày.
*MC 3: Dislike quốc tế rẻ: Tốc độ 500 đến 1000 dislike hàng ngày.
*Link:
*Máy chủ:
*Cần mua
MC 3 m.max: 10->8,000. 99đ/1
MC 1 m.max: 10->600,000. 290đ/1
MC 2 m.max: 5->3,000. 210đ/1
Phí:

990 VNĐ

Số dư:
0 VNĐ
Ghi chú:
*Mua
Đăng ký tài khoản
để mua dịch vụ này
- Chỉ đặt mua đơn hàng mới khi dơn cũ đã chạy hoàn tất
- Bạn được mua tối đa 10 lần và hủy tối đa 2 lần trên cùng một ID người dùng, một số dịch vụ giới hạn và chỉ cho phép mua 1 lần mỗi tuần. Vì vậy, hãy cân nhắc kỹ số lượng mua sao cho phù hợp