Mua views TikTok

Q.lý đơn hàng API web
GIỚI THIỆU::
Dịch vụ hoàn hảo cho việc tăng số người xem lên bài đăng của bạn trên TikTok
LƯU Ý:
- Views sẽ hoàn thành trong vòng 1 phút đến 1 giờ sau khi mua. Không bao giờ bị giảm views.
- Dịch vụ này không cho phép hủy mua - Không hoàn tiền sau khi đã đặt mua.
*Link:
*Máy chủ:
*Cần mua
MC 2 m.max: 1,000->100,000,000. 0.085đ/1
MC 1 m.max: 1,000->1,000,000. 0.085đ/1
Phí:

85 VNĐ

Số dư:
0 VNĐ
Ghi chú:
*Mua
Đăng ký tài khoản
để mua dịch vụ này
- Chỉ đặt mua đơn hàng mới khi dơn cũ đã chạy hoàn tất
- Bạn được mua tối đa 10 lần và hủy tối đa 2 lần trên cùng một ID người dùng, một số dịch vụ giới hạn và chỉ cho phép mua 1 lần mỗi tuần. Vì vậy, hãy cân nhắc kỹ số lượng mua sao cho phù hợp