Mua love TikTok

Q.lý đơn hàng API web
GIỚI THIỆU::
Dịch vụ hoàn hảo cho việc tăng số lượng tim (yêu thích) lên bài đăng của bạn trên TikTok
LƯU Ý:
*MC 1: Love Việt: Nhận được love ngay sau khi mua, lên đều và nhanh.
*MC 2: Love nước ngoài: Kéo số lượng lớn, lên đều và khá nhanh
*MC 1 & 2: Không bao giờ tụt love.
*Link:
*Máy chủ:
*Cần mua
MC 1 m.max: 20->5,000. 36đ/1
MC 2 m.max: 100->10,000. 36đ/1
Phí:

720 VNĐ

Số dư:
0 VNĐ
Ghi chú:
*Mua
Đăng ký tài khoản
để mua dịch vụ này
- Chỉ đặt mua đơn hàng mới khi dơn cũ đã chạy hoàn tất
- Bạn được mua tối đa 10 lần và hủy tối đa 2 lần trên cùng một ID người dùng, một số dịch vụ giới hạn và chỉ cho phép mua 1 lần mỗi tuần. Vì vậy, hãy cân nhắc kỹ số lượng mua sao cho phù hợp