Mua share Tiktok

Q.lý đơn hàng API web
GIỚI THIỆU::
Giúp bạn tăng nhanh lượng chia sẻ (share) trên video công khai ở Tiktok
LƯU Ý:
*MC 1: Tốc độ 1.000 share mỗi ngày.
*Link:
*Máy chủ:
*Cần mua
MC 1 m.max: 50->90,000. 110đ/1
Phí:

5,500 VNĐ

Số dư:
0 VNĐ
Ghi chú:
*Mua
Đăng ký tài khoản
để mua dịch vụ này
- Chỉ đặt mua đơn hàng mới khi dơn cũ đã chạy hoàn tất
- Bạn được mua tối đa 10 lần và hủy tối đa 2 lần trên cùng một ID người dùng, một số dịch vụ giới hạn và chỉ cho phép mua 1 lần mỗi tuần. Vì vậy, hãy cân nhắc kỹ số lượng mua sao cho phù hợp