Mua Followers Shopee

Q.lý đơn hàng API web
GIỚI THIỆU::
Dịch vụ hoàn hảo cho việc tăng số người theo dõi lên gian hàng của bạn trên Shopee
LƯU Ý:
- Người theo dõi sẽ lên nhanh đều sau khi đặt mua.
*Link/user:
*Máy chủ:
*Cần mua
MC 1 m.max: 500->20,000. 140đ/1
Phí:

70,000 VNĐ

Số dư:
0 VNĐ
Ghi chú:
*Mua
Đăng ký tài khoản
để mua dịch vụ này
- Chỉ đặt mua đơn hàng mới khi dơn cũ đã chạy hoàn tất
- Bạn được mua tối đa 10 lần và hủy tối đa 2 lần trên cùng một ID người dùng, một số dịch vụ giới hạn và chỉ cho phép mua 1 lần mỗi tuần. Vì vậy, hãy cân nhắc kỹ số lượng mua sao cho phù hợp