Mua Auto Likes FB

Q.lý đơn hàng API web
GIỚI THIỆU::
Dịch vụ tự động Likes mỗi khi bạn đăng bài lên Facebook. Mua 1 lần, auto cả tháng. Likes lên từ từ và đủ số lượng trong 30 phút - 1h sau khi đăng bài
LƯU Ý:
*MC 1: Nick Việt avt trắng (Hoạt động từ 6h đến 24h hàng ngày, 10 bài/ngày)
*MC 2: Nick Việt có avt (Hoạt động từ 7h đến 22h hàng ngày, 5 bài/ngày)
*MC 3: Nick Việt avt nuôi (Hoạt động 24/24, 5 bài/ngày)
*Link/ID:
*Máy chủ:
*Cần mua
Chọn số lượng like tự động trên mỗi bài đăng
MC 1 m.max: 50->1,000. 55đ/1
MC 2 m.max: 50->3,000. 65đ/1
MC 3 m.max: 50->500. 155đ/1
Duy trì trong:
Chọn thời gian duy trì gói mua
Phí:

82,500 VNĐ

Số dư:
0 VNĐ
Ghi chú:
*Mua
Đăng ký tài khoản
để mua dịch vụ này
- Chỉ đặt mua đơn hàng mới khi dơn cũ đã chạy hoàn tất
- Bạn được mua tối đa 10 lần và hủy tối đa 2 lần trên cùng một ID người dùng, một số dịch vụ giới hạn và chỉ cho phép mua 1 lần mỗi tuần. Vì vậy, hãy cân nhắc kỹ số lượng mua sao cho phù hợp